Leentje Keppens

LEENTJE KEPPENS

  • Klinisch psychologe
  • Integratief psychotherapeute in opleiding

Doelgroepen & specialisaties

  • Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin
  • Hechtingsproblematiek, gedragsproblemen, laag zelfbeeld, identiteitsontwikkeling, angsten, opvoedingsondersteuning, nieuw samengestelde gezinnen, verslavingsproblematiek, sociale vaardigheden

Bereikbaarheid

Studies

  • 2017-2021: Integratieve psychotherapie (AIHP)
  • 2017-2018: Kortdurende opleiding kinderbegeleiding en -therapie (PSY10)
  • 2009: Kortdurende opleiding NLP (Dr. Swinnen)
  • 2002: Gebruik van lichaamstaal in de hulpverlening (vzw Kern)
  • 1998-2003: Master in de klinische psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
  • Verschillende dag- en meerdaagse opleidingen, seminaries, en permanente zelfstudie

Werkervaring

  • Multidisciplinair centrum Sleutelbos Ninove- kinder- en jongerenpsychologe
  • De Spiegel, ambulant centrum voor drughulpverlening – coördinator
  • Diversity Randstad – Jobcoach, trajectbegeleider
  • Bijzondere Jeugdzorg, Pleeggezinnendienst Kaos – Gezinsbegeleider en coördinator

Lid van

  • Erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 782118293
  • Visumnummer 283692