GDPR

Groepspraktijk Juno gebruikt jouw gegevens enkel voor doeleinden noodzakelijk voor communicatie (in de vorm van een nieuwsbrief) over workshops, nieuws over onze praktijk en interessante literatuur. We geven in geen geval jouw gegevens door aan anderen (derden) of bewaren deze gegevens ook niet extern op een draagbaar medium. Indien je dit wenst deleten we al deze gegevens van onze databank. Dit kan steeds door uit te schrijven onderaan elke communicatie die wij je sturen.

Contactverzoeken (online contactformulier) worden verstuurd via een sterk beveiligde mailserver en worden enkel geraadpleegd door de coördinator en de psycholoog/psychologen die in aanmerking komen om jouw begeleiding op te starten. Jouw psycholoog houdt jouw persoonsgegevens bij (zoals door jou ingevuld op het online contactformulier en/of op papier tijdens de intake) uitsluitend voor cliëntenadministratie & -registratie, en dit in jouw persoonlijk dossier. Je naam, voornaam, hulpvraag, alsook de psycholoog waarbij je de therapie zal opstarten, worden geïnventariseerd door de coördinator. Deze inventaris is uitsluitend voor intern gebruik en wordt op een beveiligde online plaats bewaard.

Wij respecteren jouw privacy zoals het hoort in deze mediamaatschappij.