Je kunt bij JUNO terecht rond een waaier aan thema’s die te maken kunnen hebben met:

  • Emoties: verlies, trauma, angst, depressie, stress, burn-out, zelfbeeld, eetproblemen…
  • Relaties: communicatie, ontrouw, seksualiteit, (v)echtscheiding, zwangerschap, moeilijke jeugd…
  • Werk: loopbaancoaching, stress, burn-out, assertiviteitstraining, communicatietraining, sollicitatietraining…
  • Studiekeuzebegeleiding
  • Ontwikkeling & leren: aandacht en concentratie, leerproblemen…
  • … en alle andere zaken waarbij je denkt dat wij je kunnen helpen

Afhankelijk van je hulpvraag bieden we volgende therapiemogelijkheden aan:

Individuele therapie bij kinderen en jongeren

In een individuele therapie krijgt je kind de ruimte om samen met de psycholoog emotionele, gedrags- en of interpersoonlijke moeilijkheden te verwerken. Omdat ieder kind uniek is in de manier waarop hij zijn gevoelens en gedachten weergeeft, wordt in de therapie gezocht naar manieren die aansluiten bij het ritme van je kind. Voor jonge kinderen is spel een spontane manier om zich uit te drukken. Het gesprek als middel om contact te maken met een kind wordt belangrijker naarmate het kind ouder is. Daarnaast wordt ook met creatief materiaal, zoals tekenen, knutselen of rollenspelen gewerkt. Zo gaan psycholoog en kind samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Kinderen groeien op in een sociale context, waardoor de betrokkenheid van ouders en soms heel het gezin van belang is om de samenwerking succesvol te laten verlopen.

Jongeren kunnen bij ons ook terecht voor studiekeuzebegeleiding. Wat kan je goed, wat doe je graag en welke toekomst past daarbij? Aan de hand van gesprekken en oefeningen leer je jezelf beter kennen.

Individuele therapie / coaching bij volwassenen

Net als elke mens is ook elk probleem en elke situatie uniek. De professionele begeleiding is daarom op maat: we gaan van start met wat op dit moment moeilijk voor je is en wat jou hierbij het beste kan helpen met het oog op jouw toekomst. We exploreren de aanwezige hulpbronnen binnen je sociale en relationele netwerk. Als mens staan we namelijk niet alleen, maar steeds in verbinding en interactie met onze omgeving. Therapie en coaching zijn groeibevorderende ervaringen, waarbij je nieuwe betekenissen leert te geven aan de gebeurtenissen in je leven. Door het aanreiken van nieuwe inzichten (‘waarom je doet wat je doet’), juiste vragen en andere perspectieven helpen we je actief op weg naar beweging en verandering, naar een ‘waarden-volle’ toekomst. Dit proces is steeds afgestemd op jouw tempo en hulpvraag. Respect voor jouw eigenheid als persoon en eigen krachten zijn daarbij een noodzaak.

Relatietherapie

Jullie hebben beiden een vraag tot verandering of verbetering van jullie relatie. In de relatietherapie richten we ons op emoties, het begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie. We brengen de typerende communicatie- en gedragspatronen in jullie relatie in kaart, en helpen jullie bij het (leren) benoemen van emoties, kwetsuren en behoeftes binnen deze patronen. Jullie bouwen er aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken, om te leren hulp, steun en begrip te vragen. Ook de beslissing om een langdurige relatie of huwelijk stop te zetten kan onderwerp zijn van relatietherapie.

Gezinstherapie

Gezinnen zijn steeds in ontwikkeling. Groeikansen en conflicten wisselen zich af doorheen de verschillende fasen waar een gezin doorgaat. Denk hierbij aan de geboorte van een eerste kind, opgroeiende tieners, of kinderen die het ouderlijk huis verlaten, maar ook aan omgaan met een gewijzigde gezinssituatie na echtscheiding, nieuw samengesteld gezin of verlies van een gezinslid.
Wanneer deze kleine en grote aanpassingen moeizaam verlopen en voor aanhoudende of terugkerende conflicten zorgen kan gezinstherapie zinvol zijn. We bekijken in therapie de veranderingen en problemen steeds in interactie tussen de verschillende gezinsleden. Ieder heeft er recht op spreken (of zwijgen). De gezinstherapeut brengt samen met jullie de kwetsuren aan het licht, maar focust ook op de krachten van jullie gezin om negatieve patronen te doorbreken.
Tijdens een gezinstraject kunnen één of meerdere gezinsleden ook individuele therapie of relatietherapie volgen. Dit is desgewenst een andere therapeut dan de gezinstherapeut.

Ouderbegeleiding

Bij vragen over de ontwikkeling, het gedrag en/of de opvoeding van je kind kan je bij JUNO terecht voor ouderbegeleiding. Je verwerft inzicht in het gedrag en de opvoeding van je kind, alsook in je rol als ouder. Via gesprek gaan we op zoek naar haalbare oplossingen voor alle partijen.

Loopbaancoaching

Verkenning van zichzelf en de arbeidsmarkt. Wat zijn mijn sterktes en valkuilen als werknemer? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar kan ik groeien? Welke job of werkgever  past bij mij? Hoe geraak ik daar?

Studiekeuzebegeleiding

Welke studiekeuze past bij mij? Wat wil ik, wat kan ik, en wat heeft kans op een goede job later?

Coaching

Inzicht & psychologie (wat maakt dat ik doe wat ik doe?) en actief op weg naar groei aan de hand van gesprekken, testing, oefeningen, inzet van toolbox op maat. Thema’s burn-out, bore-out, stress, communiceren, leidinggeven, grenzen trekken, HSP@work, etc.

 


De inhoud, duur en frequentie van de therapie is op maat en wordt onderling besproken.

Het is ook mogelijk dat we tijdens de therapie belangrijke anderen uit jouw omgeving betrekken of samenwerken met andere hulpverleners, zoals je huisarts. Dit gebeurt enkel in samenspraak met jou en met jouw toestemming.

Bedrijven kunnen hun medewerkers door ons laten begeleiden. Prijzen op aanvraag en afhankelijk van type het begeleiding, de locatie en context.