Aanmelding

Aanmelden gebeurt na doorverwijzing of op jouw initiatief, en kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier. We bevragen je identificatiegegevens en je hulpvraag. Vervolgens plannen we samen een intakegesprek in.

Intakegesprek

In dit eerste kennismakingsgesprek nemen we de tijd om jou te ontvangen en aandachtig te luisteren naar jouw moeilijkheden en (hulp)vragen. Samen maken we een duidelijk beeld van je huidige klachten en krachten alsook die van jouw omgeving. We stellen onze manier van werken aan je voor en stemmen af of dit aansluit bij jouw verwachtingen.

Therapie en coaching, vorming en training

Hier vind je meer informatie over ons therapie- en coachingsaanbod, en onze vormingen en training.

Tarieven

Binnen Groepspraktijk JUNO vragen we per sessie een bijdrage aan de cliënt. Elke sessie duurt een uur tenzij anders aangegeven. Sessies van anderhalf uur zijn mogelijk op vraag. De prijs wordt aangepast. Betaling gebeurt steeds cash aan het einde van elke sessie. Gelieve gepast te betalen. Er is geen Bancontact aanwezig in de praktijk.

Op gesprek bij één van onze klinisch psychologen?

  • Intake en therapie individueel of oudergesprek: €55
  • Intake en therapie koppel of gezin: €70

Op gesprek bij onze arbeidspsychologe-(loopbaan)coach?

  • Intake van (max.) 1 uur (€55) en dan volgen sessies van telkens 1.5 uur (100€ excl. BTW per sessie)
  • Loopbaancoaching (indien jouw vraag hiervoor in aanmerking komt): gratis telefonische kennismaking indien gewenst & 4 sessies van 2 uur
    Je gebruikt de VDAB Loopbaancheques & betaalt dus slechts €10/uur

loopbaancheque_label logo-a-lissome

Terugbetaling

Sommige mutualiteiten of verzekeringen betalen de prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terug binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. We raden je aan om voor meer informatie zelf contact op te nemen met de mutualiteit of verzekering waarbij je aangesloten bent.

Verhinderd

Ben je verhinderd om op je afspraak te komen? Verwittig je psycholoog telefonisch of via mail ten laatste 2 werkdagen op voorhand om de afspraak te annuleren of te verplaatsen. Dit geeft haar de mogelijkheid om alsnog een andere cliënt uit te nodigen en een afspraak aan te bieden. Wanneer je niet tijdig verwittigt, zal je psycholoog de sessie (deels) aanrekenen tenzij in geval van overmacht (zoals ziekte, ongeval …). In het belang van de therapie is het best zo weinig mogelijk af te bellen.

Informatie voor doorverwijzers

Samenwerking met doorverwijzers vinden we erg belangrijk. Neem gerust contact met ons op.